ឥណទានកាតគ្រី

ឥណទានកាតគ្រី ជាផលិតផលឥណទានដែលផ្តល់កម្ចីឆាប់រហ័សបំផុត ជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយៗ ដោយគ្រាន់តែដាក់តម្កល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយានយន្តរបស់លោកអ្នកជាទ្រព្យធានា។ ផលិតផលឥណទាននេះ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងសេវាឆាប់រហ័សចំពោះដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៤៨ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ១,៥០%

 • របៀបបង់សង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • ដាក់ធានាបំណុលតែប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត(កាតគ្រី) សម្រាប់យានយន្តប្រើប្រាស់បានធម្មតា
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។