ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារភ្លាមលើកម្មវិធី Nham24

ទាំងអតិថិជនមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មីរបស់ ធនាគារ ហត្ថា អាចរីករាយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារ ភ្លាមៗក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ចំណាយលើកម្មវិធី Nham24 ចាប់ពី​ ៥ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈ HatthaPay

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនចំពោះតែការកុម្ម៉ង់ប្រភេទអាហារតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ឬអស់កញ្ចប់ថវិកា)។