សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង, ប្រធានអគ្គនាយក

លោកឧកញ៉ា អៀងតុង គឺជាសហស្ថាបនិករបស់ ហត្ថាកសិករ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ហើយបានដឹកនាំស្ថាប័ននេះចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៣០ឆ្នាំ លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឱ្យលោកឧកញ៉ាក្លាយជាប្រតិបត្តិករយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័ន។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញកសិកម្មនៅ ឆ្នាំ១៩៩១ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត លោកធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមានដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី បារាំង អាឡឺម៉ង់ និងប្រទេសជាច្រើនទៀត ។

លោក Wanchairabin JITWATTANATAM, អនុប្រធានអគ្គនាយក

លោក Wanchairabin បានចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារចម្រុះ ២០ឆ្នាំ លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រឹក្សាយោបល់លើការគ្រប់គ្រងទូទៅ និងជាពិសេសវិស័យវិស្វកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ក្រុមហ៊ុន GE Capital និង AT Kearney។ មុនពេលចូលរួមជាមួយនឹង ហត្ថាកសិករ លោក Wanchairabin គឺជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃ ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី ដោយលោកមានតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងលើការពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនេះនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍លើវិស័យធនាគារជាមួយនឹងសមត្ថភាពលើការប្រឹក្សាយោបល់លើការដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោកបានរៀបចំ និងដឹកនាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តយ៉ាងជោគជ័យជាច្រើនហើយសម្រេចគម្រោងទាំងនោះទៅតាមការកំណត់ចំណែកទីផ្សារ និងទិសដៅអាជីវកម្ម ដែលគម្រោងសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមាន ការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងចរន្តបែងចែក ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ telemarketing ការកែលម្អដំណើរការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម និងការបង្កើតគំរូសេវាកម្មលក់ផលិតផល។ លោក Wanchairabin ទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne Business School ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ។

កញ្ញា អ៊ឹម វណ្ឌិត, អគ្គនាយិកា ប្រតិបតិបត្តិការ និងអភិបាលកិច្ច

កញ្ញា វណ្ឌិត បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារនៅ ហត្ថាកសិករ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ២៥ឆ្នាំ លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើឲ្យកញ្ញាមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយរបស់ធនាគារ ប្រតិបត្តិការ រដ្ឋបាល អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គ្រប់គ្រងគម្រោង និងកិច្ចការងារផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។ កញ្ញា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយនៅឆ្នាំ ២០០៨។ លើសពីនោះ កញ្ញាក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យផ្សេងៗទៀតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

លោក ម៉ិច សុខមេត្រី, អគ្គនាយកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

លោក សុខមេត្រី ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ ២០១៤ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ២០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើឲ្យលោកមានចំណេះជំនាញយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងលើ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងស្លាកសញ្ញា ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងការប្រតិបត្តិតាម (អនុលោមភាព)។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ លោក សុខមេត្រី ទទួលបានសញ្ញាបត្រជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃសាលាហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងហ្វ្រែងហ្វើត។

លោក រស់ វ៉ុល, អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក រស់ វ៉ុល ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅឆ្នាំ ២០០៨។ ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ៨ឆ្នាំ នៅក្នុងផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងសាខា និងមានបទពិសោធន៍ជាង ១១ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រង សវនកម្ម។ លោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Preston និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maharishi Verdic ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ផងដែរ។

លោក ទូច លីណា, អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន

លោក លីណា ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន នៅឆ្នាំ ២០១៣ បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥។ លោកទទួលខុសត្រូវរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិកររាប់បញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការឥណទាន និងការគ្រប់គ្រងសាខា។ លោក លីណា បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ហើយលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូចជា ហ្វីលីពីន វៀតណាម និងលុចសំបួរជាដើម។

លោក យឹម ទិត្យា, អគ្គនាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លោក ទិត្យា បានចូលរួមជាមួយ ហត្ថាកសិករ នៅខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងតួនាទីជានាយកជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានផែនការ និងអភិបាលកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យា ហើយត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាអគ្គនាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨។ តួនាទីរបស់លោកគឺគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យការងារសម្រាប់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអភិបាលកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ ធនាគារហត្ថា។

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់, អគ្គនាយកនីតិកម្ម

លោក ច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅឆ្នាំ ២០១១ ហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយកនីតិកម្ម នៅឆ្នាំ ២០១៨។ មុនពេលចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំ នៅធនាគារពាណិជ្ជ មួយកន្លែង។ លោក ច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច។

លោក ហ៊ឹម វិបុល, អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក វិបុល ចូលបម្រើការងារជាមួយ ហត្ថាកសិករ នៅ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនពេលចូលរួមជាមួយ ហត្ថាកសិករ លោកវិបុលធ្លាប់កាន់តួនាទីសំខាន់ជាច្រើនរួមមាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុងគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយលោកបានទទួលតួនាទីជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ ដែលបន្ថែមពីតួនាទីនេះលោក វិបុល បានទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលផងដែរ។ ជាមួយលទ្ធផលឆ្នើមក្នុងការសិក្សាលោកវិបុល បានទទួលសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នាំ ២០០២ និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ នៅឆ្នាំ ២០០៥។ នៅឆ្នាំ ២០១៧ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី ACCA ហើយបានក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេសនៅ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។ ក្រៅពីនេះលោកបានចូលរួមវគ្គសិក្សាជាច្រើនទាក់ទងនឹងធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនៅកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។

លោក សេម សោភ័ណ, អគ្គនាយកធនធានមនុស្ស

លោក សោភ័ណ បានចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅឆ្នាំ ២០១០ និងត្រូវបានតែងតាំងជា អគ្គនាយកធនធានមនុស្ស នៅឆ្នាំ ២០១៩។ លោកមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង ២៧ ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យផ្សេងៗ រួមមានការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការធ្វើផែនការធនធានមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ លោក សោភ័ណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំពីសាកលវិទ្យាល័យ Eastern University ក្នុងរដ្ឋ Philadelphia នៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញនីតិសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។

លោកស្រី ឆេង សុគន្ធ, អគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោកស្រី សុគន្ធ បានចាប់ផ្តើមការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅឆ្នាំ ២០១៥ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ លោកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ ៩ ឆ្នាំ នៅ ធនាគារពាណិជ្ជ មួយកន្លែង។ លោកស្រីបានចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលមានដូចជា ការកំណត់ហានិភ័យក្នុងវិស័យធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងបង្ការហានិភ័យ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មលើជំនួញ ឥណទាន ផ្នែកទីផ្សារ និងវគ្គគរុកោសល្យបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាដើម។ លោកស្រី បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ ២០១១ និងទទួលបានសញ្ញាបត្រជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃសាលាហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងហ្វ្រែងហ្វើត នៅឆ្នាំ ២០១៧។

លោក ដួង ច័ន្នសុវិជ្ជា, អគ្គនាយកលក់ និងចែកចាយ

លោក សុវិជ្ជា ចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ ឆ្នាំ ២០១៧ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកលក់ និងចែកចាយ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ លោកមានចំណេះ ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទីផ្សារ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងការលក់ និងចែកចាយផងដែរ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១៦ ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច, នាយិកាប្រតិបត្តិតាម

កញ្ញា ស្រីប៉ុច ចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិតាមបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី។ កញ្ញាធ្លាប់ទទួលតួនាទីជានាយិកានៃនាយកដ្ឋាននៅធនាគារពាណិជ្ជជាង ៦ ឆ្នាំ ដែលរាប់បញ្ជូលទាំងការងារប្រតិបត្តិតាម ក្រមច្បាប់ ការអនុវត្តភាពពន្ធលើជនបរទេស វិធាន Volcker និងគ្រោងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ កញ្ញា ស្រីប៉ុច បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅតៃវ៉ាន់ សិង្ហបុរី និងប្រទេសថៃ លើផ្នែកប្រតិបតិ្តតាម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិកាធនាគារ។