អំពី ធនាគារ ក្រុងស៊្រី

ធនាគារ ក្រុងស៊្រី (ធនាគារ អាយុធ្យា ម.ក និង ក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធ) គឺជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ធំជាងគេលំដាប់ទី៥ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដោយយោងលើទំហំទ្រព្យសកម្ម ផលប័ត្រឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារ D-SIBs ចំនួនប្រាំ ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល ៧៥ ឆ្នាំ មកហើយ។ ធនាគារក្រុងស៊្រីគឺជា សមាជិកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ MUFG ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេបង្អស់នៅជប៉ុន ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំៗផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោក។ ធនាគារក្រុងស៊្រី ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងទូលំទូលាយនូវសេវាធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការវិនិយោគ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងទៀត ទៅកាន់អតិថិជនជាបុគ្គល ជាសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងជាសាជីវកម្មធំៗ តាមរយៈបណ្តាញការិយាល័យ ៦៨៣ ទីតាំង (ការិយាល័យសាខាចំនួន ៦៤៣ ទីតាំង និងការិយាល័យស្វ័យធនាគារចំនួន ៤០ ទីតាំង) និង តំណាងចែកចាយចំនួន ៣៣.៤៦១ ទីតាំង នៅទូទាំងប្រទេស។ ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី គឺជាស្ថាប័នដែលបានចេញប័ណ្ណច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងនោះរួមមានប័ណ្ណឥណទានចំនួន ៩,៤ លានប័ណ្ណ ការចេញប័ណ្ណសម្រាប់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងសេវាឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥណទានបង់រំលស់យានយន្ត(ក្រុងស្រ៊ីអូតូ) គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត និងជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលបានផ្តល់ជូនសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Ngern Tid Lor

ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតភាព។ គ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធ ទាំងអស់ទទួលបានការវាយតម្លៃពីសម្ព័ន្ធភាពសកម្មភាពឯកជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (CAC) សហការជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាបានថាគ្មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

អំពីក្រុមហ៊ុន MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. )

ក្រុមហ៊ុន MUFG គឺជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំៗផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោក។ MUFG មានទីតាំងការិយាល័យកណ្តាលស្ថិតនៅទីក្រុងតូក្យូ និងមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការជាង ៣៦០ ឆ្នាំមកហើយ និងជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសកលដែលមានការិយាល័យជាង ២.៧០០ ទីតាំង ក្នុងជាង ៥០ប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុន MUFG មាននិយោជិតសរុបជាង ១៨០.០០០ នាក់ និងធ្វើការផ្តល់ជូនសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា៖ សេវាធនាគារពាណិជ្ជ Trust Banking ទីផ្សារមូលប័ត្រ ប័ណ្ណឥណទាន សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងសេវាកម្មជួល។ គោលដៅរបស់ MUFG គឺក្លាយជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ និងគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតលំដាប់ពិភពលោក តាមរយៈការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន និងមានភាពបត់បែនខ្ពស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាបម្រើ និងជំរុញភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល។ បច្ចុប្បន្នប័ណ្ណភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន MUFG បានធ្វើចរាចរណ៍លើផ្សារសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានដូចជា៖ Tokyo, Nagoya និង New York ផងដែរ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ក្រុមហ៊ុន MUFG សូមចូលទៅកាន់ https://www.mufg.jp/english .

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី សូមទំនាក់ទំនង៖

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី (ធនាគារ អាយុធ្យា ម.ក)

ទូរសព្ទ៖ +៦៦ (០) ២ ២៩៦ ៤០២៣

អ៊ីម៉ែល៖ Krungsri.PR@krungsri.com