ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT

ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃការផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសប្រកបដោយទំនុកចិត្តបំផុត តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ចេញ និងទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូលពីក្រៅប្រទេសដោយភាពងាយស្រួល​ សុវត្ថិភាព និងកម្រៃសេវាយ៉ាងប្រកួតប្រជែង។

ការទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូល

ជាមួយនឹងសេវាទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូលពីធនាគារក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់ផ្ទេរពីគ្រប់ទីកន្លែងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព មិនថាពីសមាជិកគ្រួសារ ឬដៃគូអាជីវកម្ម។

លក្ខណៈផលិតផល

រូបិយប័ណ្ណ
ទំហំទឹកប្រាក់
កម្រៃសេវានៃការទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូល
បង្វិលត្រលប់/បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ
USD
មិនកំណត់
០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក 
៣០ ដុល្លារអាមេរិក
THB
មិនកំណត់
០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក 
៣០ ដុល្លារអាមេរិក
JPY
មិនកំណត់
០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក 
៣០ ដុល្លារអាមេរិក

*ការផ្តល់ជូនពិសេស: មិនគិតកម្រៃសេវាក្នុងការទទួលប្រាក់ចូល រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ២០២៤

ដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ទេរប្រាក់ សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកផ្ញើ។​ ព័ត៌មានធនាគារសម្រាប់ការទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូលពីក្រៅប្រទេសមានដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានសម្រាប់ការទទួល
ព័ត៌មានលំអិតដែលត្រូវបំពេញ
លេខគណនីអ្នកទទួលផល
[បំពេញលេខគណនីសន្សំឬគណនី​ចរន្តនៅធនាគារ ហត្ថា មានចំនួន១២ខ្ទង់]
ឈ្មោះអ្នកទទួលផល
[បំពេញឈ្មោះអ្នកទទួលប្រាក់នៅធនាគារ ហត្ថា]
អាសយដ្ឋានអ្នកទទួលផល
[បំពេញអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន]
គោលបំណង
[បំពេញគោលបំណងក្នុងការផ្ទេរ]
ឈ្មោះធនាគារទទួលផល
ធនាគារ ហត្ថា ម.ក
អាសយដ្ឋានធនាគារទទួលផល
#606, ផ្លូវលេខ 271, សង្កាត់ បឹងទំពន់១​,​ ខណ្ឌ មានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
លេខកូដធនាគារ
HATHKHPP

ព័ត៌មានធនាគារអន្តរការី:

រូបិយប័ណ្ណឈ្មោះធនាគារអន្តរការី
លេខកូដធនាគារ
ដុល្លារអាមេរិក (USD)
The Bank of New York Mellon
IRVTUS3N
ថៃបាត (THB)
Bank of Ayudhya Public Company Limited
AYUDTHBK
យេនជប៉ុន (JPY)
MUFG BANK, LTD.
BOTKJPJT
អត្ថប្រយោជន៍៖
  • មិនគិតកម្រៃសេវា សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូលពីក្រៅប្រទេស
  • សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល
  • ដកប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល និងទាន់ពេលវេលាតាមរយៈសាខារបស់ ធនាគារ ហត្ថា ទូទាំងប្រទេស។

ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ

លោកអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់​ តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួលផល។ ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានប្រតិបត្តដោយធនាគារកណ្តាលរបស់យើង និងដៃគូរបស់ពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោក ជាមួយនឹងជម្រើសរូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រភេទ។

លក្ខណៈផលិតផល

រូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ
កម្រៃសេវា
ថ្លៃបណ្តាញ
ដុល្លារអាមេរិក (USD)
.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារអាមេរិក)
១៥ ដុល្លារអាមេរិក
ថៃបាត (THB)
.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារអាមេរិក)
១៥ ដុល្លារអាមេរិក
យេនជប៉ុន (JPY)
.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារអាមេរិក)
១៥ ដុល្លារអាមេរិក

*ការផ្តល់ជូនពិសេស: មិនគិតកម្រៃសេវាក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ចេញ​ នូវចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ $100,000 រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ២០២៤

ចំណាំ៖

  • លោកអ្នកអាចជ្រើសយកជម្រើស "OUR" ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទូទាត់ទាំងកម្រៃសេវាធនាគារកណ្តាល/ អន្តរការីធនាគារ របស់ ធនាគារ​ ហត្ថា កម្រៃសេវាបន្ថែម ៣០ ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានបូកបញ្ចូលក្នុងកម្រៃសេវាសរុប
  • សុំកែប្រែ/​បញ្ឈប់ការផ្ទេរប្រាក់ ៣០​ ដុល្លារអាមេរិក
  • តាមដាន/បញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ ១៥ ដុល្លារអាមេរិក
រូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ
ឈ្មោះធនាគារកណ្តាលលេខកូដធនាគារ
ដុល្លារអាមេរិក (USD)
THE BANK OF NEW YORK MELLON
IRVTUS3N
ថៃបាត (THB)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
AYUDTHBK
យេនជប៉ុន (JPY)
MUFG BANK, LTD.
BOTKJPJT

ទាញយកពាក្យស្នើសុំឥលូវនេះ៖

ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស _ (Download)bit.ly/3ts3Aeb

ពាក្យស្នើសុំកែប្រែ /​ បញ្ឈប់ការផ្ទេរប្រាក់ _ (Download)bit.ly/3RW3mp5

លេខកូដរបស់ ធនាគារ ហត្ថា៖ HATHKHPP

ចំណាំ៖  ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ និងកម្រៃសេវាខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។