សេវាម៉ាស៊ីនឈ្លាសវៃ

មធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ធនាគារ ហត្ថា សូមណែនាំ  អតិថិជន ពីម៉ាស៊ីនឈ្លាសវៃដែល ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងមានភាពទាន់សម័យ។ ម៉ាស៊ីនឈ្លាសវៃ ឬ Smart Teller Machine (STM) អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារបានគ្រប់ពេលវេលា នៅគ្រប់ធនាគារឈ្លាសវៃ (Smart Banking) 24/7 ដែលផ្តល់ជូននូវមុខងារជាច្រើន ដូចជា ការបើកគណនីដោយខ្លួនឯង ការបើកគណនីពិសេស ការស្នើសុំ និងផលិតកាតអេធីអឹមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងសេវា ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

លក្ខណៈផលិតផល

·         បើកគណនីឯកត្តជនដោយខ្លួនឯង

·         ស្នើប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម

·         ស្នើប័ណ្ណអេធីអឹមថ្មី ករណីបាត់ ផុតកំណត់ ឬ ខូចខាត

អត្ថប្រយោជន៍

·         ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

·         គ្រប់ពេលវេលា ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា 24/7

·         លឿនរហ័ស ទាន់ចិត្ត ចំណេញពេលវេលា និងមិនចាំបាច់ឈរតម្រង់ជួររង់ចាំ

·         មុខងារយ៉ាងសម្បូរបែប ដើម្បីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

 

ចំណាំ៖  អតិថិជនក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដូចជា ផ្ទេរប្រាក់ បង់វិក្កយបត្រ ទិញកាតទូរសព្ទ និងសេវាមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗជាមួយគណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណថៃបាត (THB) តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ធនាគារ ហត្ថា ផងដែរ។