សេវាអេធីអឹម

ប័ណ្ណ​អេធីអឹម ហត្ថា គឺ​ជា​ប័ណ្ណ​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​ ហត្ថា ជូន​ដល់​អតិថិជន​ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​តាម​ម៉ាស៊ីន​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) របស់​ធនាគារ​ ហត្ថា ទូទាំងប្រទេស​ ២៤ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ និង​៧ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល ឆាប់​រហ័ស និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត។


លក្ខណៈផលិតផលប្រភេទប្រតិបត្តិការ

កាតម៉ាយអេធីអឹម

កាតម៉ាយវីអាយភី

 

ទឹកប្រាក់អតិបរមា

(មួយប្រតិបត្តិការ)

ទឹកប្រាក់អតិបរមា

(មួយថ្ងៃ)

ទឹកប្រាក់អតិបរមា

(មួយប្រតិបត្តិការ)

ទឹកប្រាក់អតិបរមា

(មួយថ្ងៃ)

ដាក់ប្រាក់ដោយប្រើកាត

មិនកំណត់

មិនកំណត់

មិនកំណត់

មិនកំណត់

ដាក់ប្រាក់ដោយមិនប្រើកាត

១.០០០ ដុល្លារ

១០.០០០ ដុល្លារ

១.០០០ ដុល្លារ

0.០០០ ដុល្លារ

ដកប្រាក់

២.០០០ ដុល្លារ

៣.០០០ ដុល្លារ

២.០០០ ដុល្លារ

៥.០០០ ដុល្លារ

ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ឬកាត

១០០.០០០ ដុល្លារ

១០០.០០០ ដុល្លារ

១០០.០០០ ដុល្លារ

១០០.០០០ ដុល្លារ

ផ្ញើប្រាក់ពីអ្នកមានគណនីទៅអ្នកគ្មានគណនី

១.០០០ ដុល្លារ

១.០០០ ដុល្លារ

១.០០០ ដុល្លារ

១.០០០ ដុល្លារ


អត្ថ​ប្រយោជន៍

·         សេវាស្វ័យធនាគារ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ តាមរយៈបណ្ដាញម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ទូទាំងប្រទេស​  

·         អាចដកប្រាក់​បានរហូតដល់ ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ (សម្រាប់កាតម៉ាយវីអាយភី)

·         ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ ឥតគិតថ្លៃ រហូតដល់ ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់ដៃគូដែលមានឬគ្មានគណនីធនាគារ ហត្ថា

·         ងាយស្រួលក្នុងការដកប្រាក់នៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដែលមានស្លាកសញ្ញា “CSS” ទូទាំងប្រទេស

·         ប្រតិបត្តិការបង់សងប្រាក់កម្ចី ទូទាត់វិក្កយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរសព្ទ ឥតដែនកំណត់


*អតិថិជនក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការមួយចំនួន ដូចជា ផ្ទេរប្រាក់ បង់វិក្កយបត្រ ទិញកាតទូរសព្ទ និងសេវាមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ជាមួយគណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណថៃបាត (THB) តាមរយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ធនាគារ ហត្ថា ផងដែរ។

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ និងកម្រៃសេវាខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។