ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែម អតិថិជនគ្រាន់តែអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖

អតិថិជនស្ត្រី ទាំងអតិថិជនរបស់ធនាគារ ហត្ថា និងអតិថិជនថ្មី ត្រូវដាក់ប្រាក់បញ្ញើយ៉ាងតិច ១០.០០០ ដុល្លារ ឬស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតរយៈពេលយ៉ាងតិច ៦ខែ ជាមួយគណនីមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ ហត្ថា។ 


អានបន្ថែមទៀត...

ចែកអាំងប៉ាវនៅគ្រប់សាខា ធនាគារ ហត្ថា!

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន ជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា!​ អញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់យើង ដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវសំណាង! កម្មវិធីផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ រហូតដល់ ៣១ ​ខែមករា ឆ្នាំ​ ២០២៣។ ប្រញាប់ឡើង! មកឱ្យបានមុន ដើម្បីមានឱកាសចាប់បានរង្វាន់ធំ!


អានបន្ថែមទៀត...

ផ្ដល់ជូនពិសេសលើ “សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃ”

ផ្ដល់ជូនពិសេសលើ “សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃ” ដោយចំណាយត្រឹមតែ ,៥ ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ទាំងការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈហត្ថាម៉ូបាល (Hattha Moblie) ឬ តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់របស់ ធនាគារ ហត្ថា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ការផ្ដល់ជូននេះ មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។


អានបន្ថែមទៀត...

កម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តជូនអ្នកណែនាំអតិថិជន

ជាកម្មវិធីដែលណែនាំមិត្តភក្តិ សាច់ញាតិ ឬអ្នកជិតខាងមកខ្ចីប្រាក់ពី ធនាគារ ហត្ថា ដើម្បីទទួលបាន ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពី ធនាគារ ហត្ថា។ ណែនាំភ្ញៀវកាន់តែច្រើន និងទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើន ដោយមិនកំណត់ចំនួន និងអាចណែនាំបាននៅទូទាំងប្រទេស


អានបន្ថែមទៀត...

ចែករំលែកតាមរយ៖:     

1 of 1