សេវាបម្រើអតិថិជន

ទូរសព្ទថូលហ្វ្រី៖
១៨០០ ២១២ ២២២ (ទូរសព្ទដោយមិនគិតប្រាក់)

ទូរសព្ទ៖
០៧០ ២៦៦ ៩៩៩

អ៊ីមែល៖
info@hatthabank.com

អាសយដ្ឋាន ​(ការិយាល័យកណ្តាល)៖
អគារលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រអប់សំបុត្រ៖ ២០៤៤

សូមផ្តល់មតិយោបល់អំពីសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ